Lagrådet: Fel att låta ekonomi styra

Att företag med dålig ekonomi slipper undan kraven på tillgänglighet är inte godtagbart, anser lagrådet som har granskat regeringens förslag till nytt diskrimineringsskydd.

Att företag med dålig ekonomi slipper undan kraven på tillgänglighet är inte godtagbart, anser lagrådet som har granskat regeringens förslag till nytt diskrimineringsskydd.
I det förslag till nytt diskrimineringsförbud för bristande tillgänglighet, som regeringen levererade i måndags, föreslås att de ekonomiska förutsättningarna ska kunna avgöra om ett företag kan avkrävas ansvar eller inte.
Regeringen menar att en åtgärd mot bristande tillgänglighet bara kan anses skälig om verksamhetsutövaren har förmåga att bära kostnaden för den.
Enligt Lagrådet öppnar detta resonemang för att företag eller institutioner med svag ekonomi kontinuerligt kan prioritera annan verksamhet framför åtgärder för att förbättra tillgängligheten.
”Lagrådet finner att det inte är godtagbart att vid bedömningen av om diskriminering föreligger ta hänsyn till om verksamhetsutövaren har god eller dålig ekonomi”, skriver Lagrådet i sitt yttrande.
Juristerna i Lagrådet har också synpunkter på  att det inte ska anses skäligt att kräva tillgänglighetsåtgärder av en näringsidkare som hyr en lokal om fastighetsägaren motsätter sig åtgärder.
”Lagrådet ifrågasätter att en fastighetsägare på det sättet ska kunna lägga hinder i vägen för tillgänglighetsskapande åtgärder. Det står klart att det i vissa fall kan få oacceptabla följder när det gäller tillgängligheten om inte antingen den verksamhetsansvarige får ett ansvar för att åtgärder vidtas oavsett om fastighetsägaren ger sitt samtycke eller ett särskilt ansvar läggs på fastighetsägaren”, skriver man i yttrandet.
Läs hela lagrådets yttrande här ›