Lagändring kan ge fler personlig assistans

Fler barn ska kunna få personlig assistans. Det föreslår regeringen.

I en lagrådsremiss lägger regeringen fram flera förslag som bygger på den statliga utredningen »Stärkt rätt till personlig assistans.« som blev klar i fjol. I lagrådsremissen föreslår regeringen att flera nya behov ska räknas som grundläggande enligt lagstiftningens definition. 

Det handlar bland annat om motiverande och aktiverande insatser till en personer med psykisk funktionsnedsättning, eller förebyggande insatser som en person med psykisk funktionsnedsättning behöver för att inte skada sig själv eller någon annan. 

Enligt förslaget ska även det så kallade föräldraansvaret förändras. Idag kan barn med funktionsnedsättning nekas personlig assistans med motivet att stödet faller inom det som kallas normalt föräldraansvar. Nu vill regeringen istället införa ett schabloniserat föräldraavdrag som kommer att innebär att fler barn än i dag kan få rätt till personlig assistans. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Ändringarna i lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2023. 

Här finns lagrådsremissen