L: Fler ska kunna få personlig assistans

Regeringspartiet Liberalerna vill utreda lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

I en debattartikel i Altinget skriver partiledaren Johan Persson och riksdagsledamoten Malin Danielsson att de vill utreda hur LSS kan förbättras. 

De båda menar att lagen successivt har urholkats under de trettio år som har gått sedan riksdagen antog den. Bedömningen av individuella behov har splittras upp i delar med syftet att minska tilldelningen av personlig assistans. De senaste årens lagändringar beskriver de som ett lappande och lagande som inte räcker för att det ursprungliga syftet med LSS ska uppfyllas. 

Istället vill de tillsätta en utredning av LSS. Bland annat för att förtydliga att behovsprövningen ska utgå från en helhetsbedömning.

Fler ska kunna få personlig assistans, menar Liberalerna, samtidigt som stödet behöver bli bättre till dem som har mindre omfattande funktionsnedsättningar. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Läs hela artikeln av Johan Persson och Malin Danielsson på Altinget