Kräver obligatorisk valfrihet för kommunal assistans

Även den som får sin personliga assistans från kommunen bör få rätt att välja utförare. Det anser majoriteten i riksdagens socialutskott och kör över regeringspartierna.

Montage: En bild av riksdagshuset och en av ett barn i rullstol som körs av en vuxen kvinna.
(Foto: Bluraz och Curioso/Adobe Stock)

Även den som får sin personliga assistans från kommunen bör få rätt att välja utförare. Det anser majoriteten i riksdagens socialutskott och kör över regeringspartierna.
Utskottet vill att regeringen återkommer till riksdagen med förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja vem som ska utföra den. Detta ska ske genom att kommunerna använder lagen om valfrihetssystem, LOV.
Bakom beslutet står oppositionspartierna Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
Regeringsparterna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och deras stödparti Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. Partierna säger sig visserligen värna människors möjlighet att välja men menar att obligatorisk valfrihet är ett alltför långtgående ingrepp i den kommunala självstyrelsen.
2016 var det 162 av Sveriges kommuner som använde lagen om valfrihetssystem i någon utsträckning, visar siffror från SKL.