Krav på tillstånd kan utökas

Boendestöd och avlösarservice är några verksamheter som kan bli tillståndspliktiga.

Boendestöd och avlösarservice är några verksamheter som kan bli tillståndspliktiga.
Behovet av tillståndsplikt för enskilda utförare att driva verksamhet enligt SoL och LSS som enligt nuvarande lagstiftning inte är tillståndspliktig ska ses över. Det framgår av ett tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen som regeringen presenterade idag.
Sedan tidigare krävs tillstånd för den som vill starta verksamhet inom personlig assistans och det finns långt gångna planer på att inför tillståndsplikt även inom hemtjänsten, efter ett förslag från Ägarprövningsutredningen tidigare i år.
Välfärdsutredningen ska nu undersöka om även angränsande tjänster till assistans och hemtjänst ska kräva tillstånd. Utredaren ska även lämna förslag på och definiera vilka insatser som ska anses ingå i begreppet hemtjänst och som ska omfattas av en kommande tillståndsplikt.
Huvuduppdraget för Välfärdsutredningen är de omdiskuterade planerna på att reglera vinstuttag inom välfärdssektorn.