Krav på nya hissar i gamla hus

Regeringens aviserade renoveringsstöd till miljonprogrammet måste användas för att förbättra tillgängligheten, kräver företrädare för äldre och personer med nedsatt rörelseförmåga.

Kollage: en bild på knappar i en hiss och en bild på en trappa i ett 50-talshus.
Många flerbostadshus saknar helt hiss.

Regeringens aviserade renoveringsstöd till miljonprogrammet måste användas för att förbättra tillgängligheten, kräver företrädare för äldre och personer med nedsatt rörelseförmåga.
I regeringens budgetförslag, som läggs i nästa vecka, avsätts en miljard kronor till upprustning av befintliga bostäder och stadsmiljöer. Tanken är att pengarna ska bidra till att gamla slitna hus från 50- och 60-talen ska uppgraderas och miljöeffektiviseras. Delar av bidraget ska gå till att hålla nere hyrorna.
Nu vill företrädare för äldre och personer med nedsatt rörelseförmåga att pengarna också används till göra flerbostadshusen tillgängliga. I en debattartikel i Dagen Samhälle kräver företrädare för pensionärsorganisationerna SPF och PRO  tillsammans med DHR och Hissförbundet att bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) tar chansen att göra miljonprogramsområdena tillgängliga genom en satsning på att installera hissar.
Idag saknar många av de flerbostadshus som byggdes på 50- och 60-talen hiss. Hälften av alla över 80 år bor också otillgängligt, skriver debattörerna.
Att installera en hiss kostar från en miljon kronor och uppåt, men det är väl investerade pengar som samhället snabbt får tillbaka om fler äldre kan bo kvar hemma i stället för att flytta till särskilda boenden, menar debattörerna.
Senast staten betalade ut bidrag till installation av hiss i befintliga hus var 2004 då ett bidrag på 30 miljoner betalade delar av totalt 130 hissinstallationer.