Kraftigt ras för kulturjobb med lönebidrag

Var tredje anställning med lönebidrag inom kultursektorn har försvunnit under perioden 2000-2015. Och minskningen riskerar att fortsätta. 

En utdragen arkivskåpslåda i trä med massor av arkivkort i. Lådan är en del av ett större skåp med många likadana lådor.
Digitalisering av gamla arkiv och samlingar har varit vanligt bland anställda med lönebidrag. (Foto: Andrey Kuzmin/Adobe Stock)

Var tredje anställning med lönebidrag inom kultursektorn har försvunnit under perioden 2000-2015. Och minskningen riskerar att fortsätta. 
Det framgår av en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys. Det många har arbetat med är bland annat digitalisering och registrering av samlingar vid lokala arkiv. 
Orsaken till minskningen är bland annat på att de ekonomiska förutsättningarna för regionala muséer och arkiv har förändrats. Dels har många verksamheter blivit mer ekonomiskt pressade och dels upplevs inte lönebidraget som lika ekonomiskt fördelaktigt som tidigare. Professionalisering och effektivisering har inte heller gett samma utrymme för lönebidrag.
Kulturanalys bedömer att höjningen av bidragstaket i lönebidraget bör fortsätta för att klara av konkurrensen med andra lönestöd och att det bör bli administrativt lättare att ha hand om lönebidrag. Rapporten påpekar också hur viktigt det är att statliga kulturarvssatsningar anpassas till dagens behov och förutsättningar.
Rapporten baseras dels på uppgifter från Arbetsförmedlingen och SCB, och dels på intervjuer som gjorts med verksamhetsledare för muséer och arkiv.
Här finns hela rapporten från Myndigheten för kulturanalys