Kommuner får informationsplikt om LSS 

Den som blir av med sin assistansersättning ska få information från kommunen, föreslår regeringen.

En skylt med ett I som illustrerar en plats där man kan få information.
(Foto:Euregiocontent/Adobe Stock)

Den som blir av med sin assistansersättning ska få information från kommunen, föreslår regeringen.
Regeringen går till riksdagen med de återstående två snabbändringarna som utlovades i höstas.
De nu aktuella förslagen handlar om att kommuner får en skyldighet att informera den som fått sin statliga assistansersättning indragen, eller fått avslag på sin ansökan, om att det finns möjlighet att söka andra LSS-insatser hos kommunen. Bakgrunden är att en del av dem som blivit av med sin assistansersättning under de senaste årens åtstramning inte har har fått något stöd från sin kommun.
Förslaget ändrar inget i sak när det gäller vem som har rätt till vad inom LSS utan är inriktat på förbättrad kommunikation mellan Försäkringskassan och kommunerna.
Den andra delen av förslaget rör de som har assistansersättning ed högre belopp. Efter att Försäkringskassan övergick till efterskottsbetalning har vissa personer fått problem med att få sin kostnader täckta när de varierar över tid. Med de nya reglerna ska det vara möjligt att få en tilläggsutbetalning för den som inte fått Sinan kostnader täckta.
Förslaget behandlas i riksdagens socialutskott under våren. Förändringarna föreslås träda i kraft 1 juli i år.