Åsa Regnér lovar att ändra LSS

Efter senaste assistansdomen uppger regeringens ansvariga minister till Sveriges radio att ett lagförslag kommer innan jul.

Efter senaste assistansdomen uppger regeringens ansvariga minister till Sveriges radio att ett lagförslag kommer innan jul.
Effekterna av Högsta förrvaltningsdomstolens dom från i somras kräver en lagändring, anser barn- äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S). Enligt Försäkringskassans tolkning av domen är det i fortsättningen inte möjligt att bevilja assistansersättning mellan olika insatser. Något som får effekten att all så kallad väntetid och beredskap skulle försvinna vilket skulle ge långtgående negativa effekter för många användare..
Till Sveriges radio säger Åsa Regnér att regeringen nu jobbar för att ta fram ett förslag om ändring i lagen som bland annat klargör hur lagstiftaren ser på väntetider.
–Arbetet är inte klart även om vi verkligen skyndar oss, säger Åsa Regnér till Sveriges Radio och lovar att förslaget kommer före jul.
Något omedelbart stopp av Försäkringskassans tillämpning av den senaste domen kan det dock inte bli tal om, menar Åsa Regnér.
– Det kan man inte göra enligt grundlagen, men det vi kan göra är att ändra lagen, säger Åsa Regnér till Sveriges Radio.