Kommunen bättre på assistans

Användarna av personlig assistans har blivit nöjdare med insatsen. Mest ökar nöjdheten hos de som anlitar kommunen som utförare.

En hand med tummen uppåt
Foto: freeimages.com

Användarna av personlig assistans har blivit nöjdare med insatsen. Mest ökar nöjdheten hos de som anlitar kommunen som utförare.
Kvaliteten i personlig assistans blir allt bättre, tycker användarna. En studie från Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har mätt användarnas upplevelse av kvalitet av såväl de personliga assistenterna samt av assistansanordnarna.
Deltagarna i undersökningen har svarat på frågan hur bra de tycker att deras assistansanordnare är. På en femgradig skala ligger medelvärdet mellan fyra och fem. Nöjdheten är med andra ord utbredd.
Tidigare forskning har visat att användarna varit mindre nöjda med kommunen som utförare av den personliga assistansen. Kooperativ och privata företag har rankats högre. Men i den nya undersökningen finns inte längre någon skillnad mellan olika anordnare.
– I den här mätningen har kvalitetsskillnaderna jämnat ut sig mellan de tre organisationsformerna. Det är viktigt att poängtera att det inte beror på att brukarkooperativen och de privata bolagen har blivit sämre, utan det är kommunen som har blivit bättre, säger John Magnus Roos, forskare i psykologi vid Centrum för konsumtionsvetenskap i ett pressmeddelande.
Undersökningen bygger på enkäter där drygt 200 personer i Göteborg, Kungsbacka och Öckerö har svarat. Den småskaliga uppslutningen gör att resultatet enligt forskarna ska tolkas med viss försiktighet.