Klent med funktionshinderperspektiv i tunga valmanifest

Varken allianspartierna eller Socialdemokraterna fördjupar sig i funktionshinderpolitiska frågor i sina valmanifest.

Varken Alliansen eller Socialdemokraterna fördjupar sig i funktionshinderpolitiska frågor i sina valmanifest.
Med knappt två veckor kvar till valet har två av valrörelsens tungviktare presenterat sina valmanifest. I går Alliansparterna och idag Socialdemokraterna.
Att få fler i arbete är centrala områden i båda manifesten. Där Socialdemokraterna siktar mot att Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet till 2020 lovar allianspartierna att över fem miljoner människor ska ha ett arbete samma år. Hos såväl Socialdemokraterna som hos allianspartierna finns offentliga investeringar i bostäder och infrastruktur i verktygslådan.
Socialdemokraterna vill att arbetslösa unga ska få jobb eller utbildningen inom 90 dagar. Partiet vill även avskaffa Fas 3 (Sysselsättningsfasen) i jobb- och utvecklingsgarantin och ersätta den med vad man kallar extratjänster inom kommunerna och den ideella sektorn.
Samtidigt tar man bort nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga, som man menar inte är en tillräckligt träffsäker insats.
Allianspartierna å sin sida lovar att värna och utveckla den hjälp som redan finns att få för personer med funktionsnedsättning. Samhall ska erbjuda tillfälliga anställningar som framför allt ska riktas till unga. Dessutom ska unga som saknar grundläggande högskolebehörighet eller gymnasieexamen och som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga få möjlighet att delta i studiemotiverande kurser.
Trots att båda valmanifesten innehåller fler förslag om investeringar i boende och infrastruktur är tillgänglighetsfrågorna frånvarande, förutom i ett fall:
Alliansen vill utreda ytterligare anpassningar av tillgänglighetskraven för studentbostäder. Man vill även pröva andra lättnader i byggreglerna för studentbostäder.
Socialdemokraterna som tidigare lovat att ta bort undantagen som omger det nya förbundet mot diskriminering till följd av bristande tillgänglighet skriver ingenting om detta i sitt valmanifest.