Klartecken för lägre timkostnad i personlig assistans

Kommunerna kan betala ut lägre ersättning för personlig assistans än staten. Det slår högsta förvaltningsdomstolen fast i en ny dom.

Kommunerna kan betala ut lägre ersättning för personlig assistans än staten. Det slår högsta förvaltningsdomstolen fast i en ny dom. 
Domen innebär att en assistansanvändare i Skåne inte får den ersättning hon hade begärt för assistans utförd under 2015. Kvinnan begärande att kommunen skulle ersätta den utförda assistansen med 284 kronor per timme, alltså det belopp som regeringen fastställt för timschablonen för assistansersättning under 2015.
Kommunen ville däremot inte betala mer än 247 kronor per timme. För att få högre ersättning än så måste kvinnan visa att hon haft högre verkliga kostnader för sin assistans.
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att kommunerna inte är bundna att betala ut ersättning i nivå med den schablonbeloppet för den statliga assistansersättningen. Kommunens skyldighet att ge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans ska utgå från de verkliga kostnaderna för insatsen.
Enligt domstolen innebär det att den som får ersättning för personlig assistans från kommunen måste kunna visa sina faktiska kostnader.