Klart. Då öppnar nya MR-institutet

Riksdagen har godkänt förslaget om att inrätta Institutet för mänskliga rättigheter. Verksamheten startar 1 januari 2022.

Institutets övergripande uppgift ska vara att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Samtidigt ska det vara Sveriges nationella oberoende mekanism för att främja, skydda och övervaka genomförandet av FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

För att uppfylla kraven på oberoende enligt de så kallade parisprinciperna är det nya institutet omgärdat av flera olika regler som bland annat omfattar hur ledningen för institutet utses. 

På en punkt gick dock riksdagen emot regeringens förslag. Majoriteten sade nej till att institutet ska få möjlighet att lämna förslag om att Sveriges folkrättsliga åtaganden utvidgas inom området mänskliga rättigheter.