Kartläggning ska visa tillgång till fritidshjälpmedel

Regeringen vill kartlägga tillgången på fritidshjälpmedel och vill samtidigt förbättra den nationella statistiken på hjälpmedelsområdet.

Det kan vara svårt att få flera hjälpmedel som fungerar både inne och ute. (Foto: Mirek Kijewski/Adobe Stock)

Regeringen vill kartlägga tillgången på fritidshjälpmedel och vill samtidigt förbättra den nationella statistiken på hjälpmedelsområdet.

Idag förskriver inte någon region fritidshjälpmedel, med undantag av vissa hjälpmedel till barn. Det innebär att de flesta måste betala hjälpmedel som terränggående rullstolar och anpassade cyklar ur egen ficka. Så sent som 2017 konstaterade den statliga hjälpmedelsutredningen att detta är ett problem. Tillgången till hjälpmedel för sport och fritid styrs av vad man som användare har möjlighet att betala. Ett faktum som utredningen menade skapar ojämlikhet och inte bidrar till målet om full delaktighet. 

Nu ska Myndigheten för delaktighet (MFD) på uppdrag av regeringen kartlägga hur tillgången till hjälpmedel för fritidsaktiviteter ser ut runt om i landet. Regeringen konstaterar att kvinnor och män med funktionsnedsättning har en mer stillasittande fritid än övriga befolkningen och det är särskilt viktigt att barn får tillgång till en mer aktiv fritid. 

I uppdraget ingår även att ta reda på ville insatser kommuner och regioner gör för att främja en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande. Uppdraget ska rapporteras senast 31 mars 2020.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Samtidigt ger regeringen flera andra myndigheter uppdrag på hjälpmedelsområdet. Socialstyrelsen ska inleda arbetet med att samla in data och statistik för att långsiktigt kunna följa utvecklingen på området. Regeringen påekar på att det idag finns skillnader över landet när det gäller vilka hjälpmedel som kommuner och regioner förskriver och vilka avgifter som användarna betalar.  

Dessutom ska Socialstyrelsen kartlägga och sprida goda exempel på överenskommelser mellan sjukvårdshuvudmän och skolhuvudmän när det gäller att förse barn med lämpliga hjälpmedel som fungerar i såväl skolan som utanför skolan.

Ett fjärde uppdrag går till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Myndigheten ska kartlägga hur vanligt det är att icke medicinsktekniska produkter blir förskrivna som hjälpmedel. Framför allt handlar det om förskrivning av smarta telefoner och surfplattor, skriver regeringen. Eftersom att dessa produkter är reglerade av annan lagstiftning gäller andra krav på kvalitet och säkerhet.  Något som kan få konsekvenser för användarna.