Jurist tar över när Handisam byter namn

Regeringen presenterade idag vem som blir generaldirektör för Myndigheten för delaktighet från starten första maj.

Regeringen presenterade idag vem som blir generaldirektör för Myndigheten för delaktighet från starten första maj.
Det blir Anne Holm Gulati som får leda den nygamla myndigheten som skapas när Handisam slås samman med delar av Hjälpmedelsinstitutet vid månadsskiftet.
I ett pressmeddelande presenteras Anne Holm Gulati som jurist med domarbakgrund. Hon har under många år varit chef med ansvar för bland annat rättsliga frågor, myndighetsstyrning och organisationsfrågor inom olika departement. Anne Holm Gulati har också varit överdirektör för Kriminalvården samt arbetat med ledningsfrågor i Socialstyrelsen, skriver regeringen.
– Jag är övertygad om att Anne Holm Gulati har de bästa förutsättningarna att leda myndigheten och bidra till det funktionshinderspolitiska områdets fortsatta utveckling, säger Maria Larsson i pressmeddelandet.