Jobbar för jämlik scenkonst

De vill få tröga kulturinstitutioner att höja blicken och börja tänka mångfald. Målet är fler personer med funktionsnedsättning på scenen och i kulisserna. 

En bild från dansföreställningen Work. Tre personer dansar i ett gult rum. En använder rullstol två står.
Karin Delén, Adam Henriksson och Destiny Johannah Bergvall framför dansverket Work vid premiären i Värnamo tidigare i år. Foto: Åsa Rosén/Share Music Sweden

De vill få tröga kulturinstitutioner att höja blicken och börja tänka mångfald. Målet är fler personer med funktionsnedsättning på scenen och i kulisserna.
– Scenen är ju inte representativ i dagsläget. Det är många grupper som inte syns där, säger Helena Melin, projektsamordnare på kulturorganisationen Share Music Sweden.
Share Music Sweden har gjort sig känt för sina scenproduktioner där professionella dansare och musiker arbetar tillsammans med kulturutövare med olika funktionsförmågor.
Organisationen jobbar mycket med ny musikteknologi som gör det möjligt för nya målgrupper att skapa och framföra musik i olika former.
Sedan ett och ett halvt år tillbaka har man siktet inställt på att förändra arbetsmarknaden inom scenkonst­området. På olika fronter arbetar organisationen för att skapa förutsättningar för nya grupper att jobba på eller vid sidan av scenen. Samtidigt vill man förändra attityder och förväntningar hos institutionschefer och andra makthavare inom kultursektorn.
– Vi vill påverka de som sätter repertoar, väljer personal och rollbesätter. Vi vill få dem att titta och tänka utanför den vanliga sfären när de letar efter konstutövare, säger Helena Melin.
Som en del i arbetet har Share Music satt ihop en ny dansensemble som tillsammans med koreografen Alexander Gottfarb har arbetat fram dansverket Work. Ensemblen som består av både utbildade professionella dansare och personer med annan bakgrund har repeterat in föreställningen som ska användas för att visa de kulturella makthavarna vilka möjligheter som finns om de bara vågar släppa sargen.
– Ofta får vi höra att det inte finns några utövare med funktionsnedsättning att välja på. Har man aldrig sett en dansare i rullstol kan det naturligtvis vara svårt att tänka på det när man rollbesätter. Därför är det viktigt för oss att synliggöra att det här perspektivet finns, säger Helena Melin.
Inom ramen för satsningen utbildar Share Music också en grupp ambassadörer som ska representera organisationen vid mässor och konferenser. I ett annat delprojekt utbildas assistenter inom musikteknologi och dans som i första hand ska kunna hjälpa till vid organisationens egna utbildningar och workshopar.
– Det handlar mycket om att visa att det är möjligt. Både för deltagarna själva och omgivningen.
Arbetet är långsiktigt. Scenkonsten är trögrörlig när det gäller att omsätta mångfalds- och jämlikhetsideal i praktiken, menar Helena Melin. Etablerade maktstrukturer tar tid att förändra och pressade chefer känner oro för ekonomi och att publiken ska svika om mångfalden på scenen ökar.
– Kanske blir det tvärt om. Kanske hittar man en ny publik som aldrig har sett sig själva på scen tidigare.