JO kritiserar kommun för tidsbegränsat LSS-beslut

Alingsås kommun får kritik från JO sedan man tidsbegränsat ett beslut om personlig assistans i väntan på att Försäkringskassan eventuellt skulle bevilja assistansersättning.

En röd nål sitter i en papperskalender.
Tidsbegränsade beslut om personlig assistans skapar oro för den som drabbas. (Foto: Wellnhofer Designs/Adobe Stock)

Alingsås kommun får kritik från JO sedan man tidsbegränsat ett LSS-beslut om personlig assistans i väntan på att Försäkringskassan eventuellt skulle bevilja assistansersättning.

Kritiken rör ett gynnande beslut om personlig assistans enligt LSS som kommunen fattade i november 2017. Beslutet innehöll en tidsbegränsning som slog fast att det gällde »i avvaktan på om Försäkringskassan beviljar assistansersättning efter begäran om omprövning, alternativt överklagan till högre instans«.

Enligt JO innebär detta att beslutet upphör att gälla i samma stund som Försäkringskassan eller en domstol beviljar assistansersättning. Det spelar i det fallet ingen roll om antalet beviljade timmar är fler eller färre än de kommunen har beslutat om. 

Kommunernas vana att tidsbegränsa LSS-beslut har tidigare uppmärksammats av JO. Ombudsmannen har förordat att beslut villkoras med att en omprövning ska göras efter en viss tid eller om omständigheterna förändras istället för att tidsbegränsa beslutet.  Enligt JO innebär en sådan ordning att kommen har ansvaret för att inleda en ny utredning och att det fattade beslutet gäller tills dess att ett nytt finns på plats. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Om kommunen trots allt anser att det är nödvändigt att tidsbegränsa ett LSS-beslut, så är det viktigt att beslutets giltighetstid anges tydligt, menar DO.

Ett beslut som rör en enskilds rätt till personlig assistans enligt LSS bör enligt JO därför inte tidsbegränsas på så sätt att det gäller fram till dess att Försäkringskassan fattar beslut i den enskildes ärende om assistansersättning. 

Här hittar du beslutet från JO (1696-2018)