»Jag har liksom blivit lämnad åt mitt öde«

Trots goda tider och sjunkande arbetslöshet har unga med funktionsnedsättning fortfarande svårare att få jobb. Angela Öqvist har sökt jobb i flera år och saknar stöd från samhället.

Portätt av Angela Öqvist i förd hatt
Trots många försök har Angela Öqvist ännu inte hittat ett bra jobb. (Foto: Albert Martinsson)

Trots goda tider och sjunkande arbetslöshet har unga med funktionsnedsättning fortfarande svårare att få jobb. Angela Öqvist har sökt jobb i flera år och saknar stöd från samhället.
En ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, (MUCF) visar att tjejer och killar med funktionsnedsättning etablerar sig senare på arbetsmarknaden än andra och överhuvudtaget har svårare att få jobb. I rapporten framgår att unga med funktionshinder möter fler problem och hinder i vardagen än andra unga, särskilt i arbetslivet.
De är oftare arbetslösa längre än andra och det är vanligare att de är sjukskrivna. Om de har jobb är det i högre grad deltidsanställningar. FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har förbundit sig att följa får inte tillräckligt genomslag i praktiken.
Angela Åquist är 29 år och en av de som har haft svårt att få jobb. Hon har haft en del ströjobb men i stort sett varit arbetslös under långa tider.
Angela har förutom gymnasiet gått på två folkhögskolor. Hon har haft svårt att få jobb och det har varit svårt att ens veta vad hon kan söka och hon tycker inte att arbetsförmedlingen har varit till stor hjälp.
– Nej, jag har liksom blivit lämnad åt mitt öde. De har sagt att om jag hittar något jobb kan de hjälpa mig men jag har inte fått någon hjälp att söka jobb. I perioder har jag varit aktiv och skrivit CVn och personliga brev. Och jag har frågat runt bland vänner och bekanta, men utan resultat.
Upplever du att det är arbetsgivarna som är en del av problemet?
– Ja, många vill att man ska ha en massa erfarenhet som jag ju aldrig fått. Jag har känt att jag på grund av min funktionsnedsättning har halkat efter så mycket.
Angela har arbetat korta tider inom olika funktionshinderprojekt och ett tag arbetade hon åt Green Peace för att värva bidragsgivare. Men det blev för svårt eftersom det var utomhus och helt enkelt blev för kallt.
Vad tänker du om framtiden? Har du några drömmar?
– Jag är väldigt kreativ så det är något kreativt jag vill göra. När det gäller jobb är det många som säger att du måste ha en utbildning och det är också ett problem eftersom jag inte kan studera som andra på heltid. Det blir ett så mycket större projekt för mig än för någon utan funktionshinder.
Rapporten från MUCF visar att när Försäkringskassan gör bedömningar om ungdomars bristande arbetsförmåga sätter de inte alltid de ungas behov i centrum. Nationella lagar, regelverk och lokala strategier behöver ändras för att förverkliga FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det behövs en utredning som kartlägger hur kommunerna kan samordna ett långsiktigt stöd till dessa unga när de ska ut på arbetsmarknaden, anser MUCF.
Myndigheten föreslår också att varje ung person ska ha en egen kontaktperson som följer den unga genom hela processen att söka och förhoppningsvis få ett arbete. Stödet ska vara uppsökande och också vara till för arbetsgivare som vill anställa eller har anställt en ung person med funktionshinder.
Läs hela rapporten hos MUCF