Inventering visar brister i tillgängligheten

Tillgängligheten till nyproducerade fastigheter var sämre än väntat, när Göteborg inventerade bostadsbeståndet.

Tillgängligheten till nyproducerade fastigheter var sämre än väntat, när Göteborg inventerade bostadsbeståndet.
Tunga dörrar, höga trösklar och trånga tvättstugor är några tillgänglighetsproblem som Göteborgs stad upptäckte när man inventerade 551 bostadshus i kommunen. Totalt har tillgängligheten till 3500 entréer undersöks i vilka det finns sammanlagt 37000 hyreslägenheter, skriver kommunens nättidning Vårt Göteborg.
Inventeringen är gjord med stöd av Boverket inom ramen för det investeringsprogram som staten rullade ut 2014. Totalt har ett femtiotal kommuner fått upp till en halv miljon kronnot för att kartlägga tillgängligheten till bostadsbestånden.
I Göteborg, så väl som i många andra kommuner, konstaterar man att det finns mycket att förbättra i det äldre bostadsbeståndet, inte minst i de hus som byggdes under miljonprogrammet.
Samtidigt visar inventeringen att även tillgängligheten till nyare hus har stora brister. Ett faktum som gjorde Birgitta Branegård, enhetschef på fastighetskontoret, besviken.
– Jag tror helt enkelt att arkitekterna har för dåliga insikter i hur besvärligt det är att bli äldre och gradvis förlora muskelkraft i armar och ben. De kan inte ha tänkt på hur trixigt det är att komma in med en rullator i trånga tvättstugor och soprum, säger Birgitta Brandgård till Vårt Göteborg.