Inte diskriminering att säga upp MS-sjuk

Arbetsdomstolen ger grönt ljus till uppsägningen av en polisanställd med sjukdomen MS.

Polismyndigheten bröt inte mot diskrimineringslagen när den sade upp en anställd administratör som under lång tid har haft sjukdomen multipel skleros (MS). Det slår Arbetsdomstolen fast i en dom i veckan. 

Enligt Polismyndigheten är orsaken till uppsägningen att administratören saknar arbetsförmåga av betydelse för arbetsgivaren. Myndigheten menar att den har fullgjort sin plikt att erbjuda rehabilitering och anpassning av arbetet. Trots detta finns inte möjlighet för administratören att utföra det arbete som finns att göra. 

»En arbetsgivare är inte skyldig att tillskapa arbetsuppgifter för en arbetstagare när behov av att arbetsuppgiften utförs saknas.», menar Polismyndigheten.  

Fackförbundet ST, som organiserar civilanställda inom Polismyndigheten, menar å sin sida att uppsägning av administratören var felaktig och att myndigheten har utsatt henne för diskriminering. Såväl  direkt, genom att säga upp henne för att hon har MS, som för diskriminering genom bristande tillgänglighet för att inte ha vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

ST menar att administratören kan utföra huvuddelen av en administratörs arbetsuppgifter på den aktuella arbetsplatsen. Polismyndigheten har inte uppfyllt sitt ansvar för rehabilitering, anpassning och åtgärder för ötillgänglighet, menar förbundet. Genom att omfördela arbetsuppgifter och erbjuda en lugn arbetsmiljö skulle Polismyndigheten kunna skapa förutsättningar för administratören att utföra sitt arbete. 

Arbetsdomstolen menar dock en sådan omfördelning av arbetsuppgifter som facket kräver skulle innebära att administratören »permanent befriades från merparten av de arbetsuppgifter som ingår i en administratörs normala arbete«.

Domstolen menar även att Polismyndigheten har fullgjort sina skyldigheter när det gäller rehabilitering, skälig anpassning och skäliga åtgärder för tillgänglighet. Därmed har myndigheten inte utsatt administratören för diskriminering och de har funnits saklig grund för uppsägning. 

Läs domen hos Arbetsdomstolen