Ingen sjuklön för assistenter utan vikarie

Kommunen har ingen skyldighet att betala ersättning för sjuklön till personliga assistenter om den assistansberättigade inte anlitar en vikarie. Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsrätten.

Kommunen har ingen skyldighet att betala ersättning för sjuklön till personliga assistenter om den assistansberättigade inte anlitar en vikarie. Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen.
När assistenten blev sjuk löste kvinnan assistansbehovet på annat sätt än att ta in en vikarie. När hon ansökte om ekonomiskt stöd från kommunen för att täcka sjuklönekostnaden blev det nobben. Nu har fallet avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen som ger kommunen rätt.
Domstolen anser att det krävs att en vikarie har anlitats, och att assistans faktiskt har utförts, för att en kommun ska ha en skyldighet att utge ekonomiskt stöd till kostnader för en sjukfrånvarande assistent.
Läs hela domen hos Högsta förvaltningsdomstolen