Ingen ljusning på arbetsmarknaden

uren ser inte ut att göra något avtryck på arbetsmarknaden för personer med nedsatt arbetsförmåga. Fortfarande har bara lite drygt hälften sysselsättning.

Två personer jobbar framför en dator. En av dem sitter i rullstol. bilden är tagen uppifrån.
Med rätt anpassningar säger sig många kunna jobba. (Foto: Andrey Popov/Adobe Stock)

Högkonjunkturen ser inte ut att göra något avtryck på arbetsmarknaden för personer med nedsatt arbetsförmåga. Fortfarande har bara lite drygt hälften sysselsättning.
SCBs årliga undersökning om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning visar inga förändringar jämfört med förra året. Sysselsättningsgraden bland de 15 procent av befolkningen som har en funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga ligger fortsatt runt 56 procent. Att jämföra med 81 procent för befolkningen som helhet.
Två av tre personer med funktionsnedsättning anser att de har nedsatt arbetsförmåga, men siffrorna skiljer sig mycket mellan olika typer av fuunktionsnedsättning. Bland personer med nedsatt rörelseförmåga, som är den vanligaste funktionsnedsättningen i Sverige, är det runt 90 procent som uppger att de även har nedsatt arbetsförmåga. Även denna siffra ligger still över tid.
Samtidigt visar undersökningen att många av dem som inte har sysselsättning i dag både vill och tycker sig kunna ta ett jobb så länge de får rätt stöd och anpassningar i arbetet. Som nedsatt arbetstempo eller arbetstid och rätt hjälpmedel. Siffrorna visar dock att de som inte har sysselsättning i dag behöver fler anpassningar än vad som är fallet bland dem som har sysselsättning.
SCBs undersökning omfattar personer i åldern 16–64 år och bygger på intervjuer med 1 393 personer.