Inga rullstolar på nattågen till Hamburg

De upphandlade nattågen mellan Stockholm och Hamburg har rullat i snart en månad. Men någon plats för rullstolsanvändare finns inte, och kommer inte att finnas under överskådlig tid.

Det har gått tre år sedan regeringen gav Trafikverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla nattågstrafik till olika städer på kontinenten. De ursprungliga planerna pekade ut såväl Bryssel som Köln som tänkbara mål för de nya tåglinjerna men efter utredningar och upphandling stannade ambitionerna vid Hamburg som slutdestination. 

Efter upphandling fick SJ förra året uppdraget att köra nattågen på statens uppdrag. Avtalet gäller i fyra år med möliigligt till förlängning i ytterligare två. För jobbet får SJ 79 miljoner kronor per per år. 

Men trots den statliga satsningen är den nya tåglinjen otillgänglig för resenärer i rullstol. Vagnarna som rullar i tågen är av äldre europeisk modell och inhyrda från ett tysk företag. 

– Att bygga om dem är inget alternativ. Det skulle ta väldigt lång tid och eftersom att det råder vagnsbrist generellt får vi inte tag i några som redan är ombyggda, säger Jonas Olsson, presskommunikatör på SJ.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Problemet identifierades av Trafikverket redan under den inledande utredningen. Utbudet av ligg-och sovvagnar är litet och de som finns på marknaden är varken utrustade med lyft eller tillgängliga med rullstol. Trafikverket pekade på möjligheten att beställa nya tåg, men konstaterade att även detta alternativ skulle ta för lång tid. Några krav på att sovvagnarna ska vara användbara för rullstolsanvändare fanns därför inte med i upphandlingen. 

I SJ:s egna nattågstrafik i Sverige rullar vagnar som är tillgängliga för personer i rullstol. Företaget jobbar även med att bygga om fler vagnar så att de blir tillgängliga.  Men dessa vagnar är för breda för att köra på spåren utanför Sverige och SJ kan därför inte använda dem för nattågstrafiken till Hamburg, säger Jonas Olsson. 

– Vi har försökt att hitta lösningar men det ser inte ut som att vi kommer att kunna lösa problemet.

Trafikverket upphandlar även nattågstrafik till Jämtland och övre Norrland. I denna upphandling ställer myndigheten krav på att även rullstolsanvändare ska kunna åka med. Här fins uttalade krav på att en sovvagn i första klass ska vara utrustad med rullstolslyft. 

För denna trafik har staten egna vagnar som operatören kan använda. Men även om operatören väljer att använda egna vagnar ska kraven i på tillgänglighet för rullstolsanvändare vara uppfyllda. 

Nattåg till Hamburg

SJ kör på uppdrag av Trafikverket nattåg mellan Stockholms central och Hamburg Altona under 244 dagar per år
Avtalet löper till 31 juli 2026 med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. 
Tågen är lokdragna och innehåller sitt-, ligg och sovvagnar. 
I sittvagnen finns en »handikapplats«.