Inga löften från Regnér

När riksdagen debatterade personlig assistans bombarderades den ansvariga ministern med kritik för att utan förankring bedriva signalpolitik som nedmonterar den personliga assistansen.

När riksdagen debatterade personlig assistans bombarderades den ansvariga ministern med kritik för att utan förankring bedriva signalpolitik som nedmonterar den personliga assistansen.
Fredagens riksdagsdebatt om den personliga assistansen följer på en höst där det har blivit vardag med larm om människor som fått sina liv slagna i bitar när assistansersättningen tagits ifrån dem.
I debatten levererade alla oppositionspartier, inklusive Vänsterpartiet, hård kritik mot regeringens sätt att hantera den personlig assistansen. I centrum stod bland annat regleringsbrevet till Försäkringskassan som säger att myndigheten ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. En skrivnings som många tolkar som en tydlig instruktion till myndigheten att skärpa bedömningarna och bevilja mindre personlig assistans.
Oppositionen menade att skrivningen i regleringsbrevet i kombination med en retorik där uppgifter om påstått fusk och överutnyttjande tar stor plats är en form av signalpolitik som syftar till att strypa tilldelningen av timmar. Man anklagade också regeringen att med detta föregå den pågående LSS-utredningens analys av utvecklingen.
– Innan vi vet att det är för många timmar så ger man den ansvariga myndigheten uppdraget att bryta utvecklingen. Man har redan bestämt sig för att det betalas ut för många timmar och det ska inte betalas ut fler, fastän man inte vet om behoven ökar, fastän man inte vet om att det inte är så att effekten blir att skattebetalarna får ökade kostnader när kommunerna får ta över ansvaret, sa Emma Henriksson (KD).
Jan Björklund (L) varnade för att utvecklingen kan leda till att allt fler riskerar att behöva flytta till vårdboenden.
– Det är möjligt att regeringens direktiv till försäkringskassan får den konsekvensen, att fler hamnar på vårdboende och får ett sämre liv. Försäkringskassan sparar kostnader åt staten, men de kostnaderna uppstår någon annanstans, sa Jan Björklund.
Den ansvariga ministern Åsa Regnér (S) fortsatte dock att försvara regeringens politik. Hon framhöll att regeringen inte har fattat några beslut som inskränker den enskildas rätt till personlig assistans eller föreslagit några sådana lagändringar. Samtidigt menade hon att träffsäkerheten i såväl assistansen som LSS måste öka och att hon måste ta ansvar för att skattebetalarnas pengar verkligen går till det ändamål de är avsedda för. Kritiken mot formuleringen i regleringsbrevet bemötte hon med att lyfta fram andra delar av samma styrdokument.
– [Försäkringskassan] ska också ha en god rättstillämpning som ska säkerställas. Handläggning, utredningar och beslut ska vara likvärdiga över hela landet så att rätt person får rätt ersättning. På vilket sätt är det fel? undrade Åsa Regnér.
Här kan du se hela debatten