Inga förändringar av prioriteringen till Samhall

De idag prioriterade grupperna för anställning hos Samhall bör vara prioriterade även i fortsättningen. Den slutsatsen drar Arbetsförmedlingen efter att ha analyserat frågan.

Det statliga bolaget Samhall har som uppgift att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga. För att få jobb på Samhall ska man ha en funktionsnedsättning och bli hänvisad till företaget via Arbetsförmedlingen. 

Framför allt är det tre grupper av personer med funktionsnedsättning som är prioriterade för arbete inom Samhall. Det handlar om personer som har generellt nedsatt inlärningsförmåga, psykisk funktionsnedsättning eller personer som har flera funktionsnedsättningar i kombination som tillsammans medför omfattande behov av att anpassa arbetssituationen. 

Minst 40 procent av de som Arbetsförmedlingen hänvisar till Samhall ska tillhöra någon av grupperna. 

Att just dessa grupper är prioriterade är en kvarleva från tidigt 1990-tal då Samhall gick från att vara en stiftelse till att bli aktiebolag. Avvecklingen av institutionsboenden gjorde att statsmakterna såg  ett behov av att erbjuda dessa grupper anpassade arbeten och en fungerande sysselsättning. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

På uppdrag av regeringen har Arbetsförmedlingen nu, trettio år senare, analyserat om de prioriterade grupperna fortfarande är rätt grupper att prioritera. Myndighets svar på den frågan är ja. 

Man konstaterar visserligen att den enskilt största gruppen av personer med funktionsnedsättning som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är personer med personer med nedsatt rörelseförmåga. Men analysen visar att just den gruppen har lättast att hitta osubventionerade jobb.  Arbetsförmedlingen målar också upp en ljus framtid för gruppen och pekar på att en större generell tillgänglighet på arbetsplatser och en ökad digitalisering av arbetslivet talar för ökade möjligheter för personer i gruppen att hitta jobb.

Samtidigt visar arbetsförmedlingens analys att personer med psykisk funktionsnedsättning har lägst sannolikhet att gå till ett arbete eller utbildning och att personer med generellt nedsatt inlärningsförmåga har svårast att få ett jobb utan subventioner. 

Grupperna som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen

1. Personer med nedsatt eller begränsad rörelseförmåga. (29 procent)
2. Personer med psykisk funktionsnedsättning (25 procent)
3. Personer med specifik kognitiv funktionsnedsättning (20 procent)
4. Personer med generellt nedsatt inlärningsförmåga (8 procent)
5. Övriga grupper (17 procent)