Ideologiskt samtal ska stärka DHR

Inför DHRs förbundsmöte vill förbundsordföranden vill väcka liv i den interna diskussionen


Porträtt av Rasmus Isaksson med en grå betongvägg i bakgrunden.
DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson. (Foto: Albert Martinsson)

DHR behöver mer samarbete mellan nationell och lokal nivå och ett fördjupat ideologiskt samtal, menar Rasmus Isaksson.
På fredag samlas DHRs högsta beslutande organ »förbundsmötet« för att staka ut riktningen för de kommande åren. 50 ombud från hela landet ska under tre dagar fatta beslut om vilka frågor organisationen ska jobba med och hur arbetet ska genomföras. Inför årets möte lägger förbundsstyrelsen fram ett förslag till verksamhetsprogram som man hoppas ska öka organisationens ideologiska tydlighet och dess interna enighet.
– Vi föreslår ett verksamhetsprogram där vi har ett tydligt budskap. Vi prioriterar färre frågor och presenterar samtidigt en vision för vårt arbete. Det är något som har varit oklart under många år, säger DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson.
Ett led i arbetet är att stärka organisationens interna arbete. Särskilt viktigt är att stimulera det ideologiska samtalet inom organisationen.
– Jag tycker att vi är väldigt ideologiska i vårt påverkansarbete, men vi pratar inte så mycket ideologi internt. De som är lite äldre i organisationen vet hur det fungerar och de vet varför men nu kommer vi en punkt där vi måste vända oss till nya generationer och bli begripliga för potentiellt nya medlemmar. Där måste vi ha ett samtal om var vi står ideologiskt.
Han poängterar att detta är en uppgift för hela organisationen. Det ideologiska samtalet är inte bara en fråga för förbundsmötet, det måste pågå även lokalt, i avdelningar och distrikt. För att möjliggöra detta är det viktigt att minska klyftorna mellan lokalavdelningar och förbundet, säger Rasmus Isaksson.
– Idag är det långt mellan avdelningar och förbund i DHR. Det vill vi förändra. I det nya programmet har vi till exempel ett mål om att genomföra kurser och aktiviteter på lokal nivå. Det är ett sätt att gemensamt forma vår ideologi.
I förslaget till verksamhetsprogram skriver styrelsen att DHR behöver öppna upp invanda strukturer om hur föreningsarbete ska gå till. Konkret kan det handla om att förenkla administration och öppna för nya mindre formella sätt att arbete med påverkansarbete, som nätverk eller mer löst sammansatta arbetsgrupper, säger Rasmus Isaksson.
– Vi vill förenkla så mycket som möjligt. Det sociala arbete som görs i avdelningarna är jätteviktigt, liksom påverkansarbetet. Vi vill att man ska kunna lägga så mycket energi som möjligt på det som avdelningarna är till och inte vara bundna i strukturer.
– Allting behöver inte vara som det alltid har varit i avdelningar och distrikt. Många upplever att de behöver lägga mycket tid på styrelsearbetet och att de inte har den tid och engagemang till det rättighetspolitiska arbetet och det vill vi se till att man har förutsättningar för.
På några håll i landet finns idag kritik mot att vissa avdelningar låter de sociala aktiviteterna helt tränga ut det rättighets­-
politiska arbetet. Rasmus Isaksson säger att styrelsen har lyssnat på kritiken.
– Det är ju absolut inte så överallt men jag har också mött den kritiken och jag vet att vi ibland tappar medlemmar på grund av detta. Det är just därför vi vill förenkla rutiner och göra avdelningsarbetet så enkelt som möjligt. På så vis kan man säga mer tid och kraft på det rättighetspolitiska arbetet. Vi vill också se hur vi kan stötta och hjälpa till i det arbetet.
Går det att ställa krav på de avdelningar som inte jobbar med rättighetspolitiska frågor?
– Jag tror mer på samarbete och att vi närmar oss varandra. Inte minst är det viktigt att distrikten får stöd att upptäcka problem i avdelningar i god tid. Det är allas ansvar att vi hjälper varandra. Vi måste samarbeta mer och inse att vi är ett förbund. Samtidigt pressas DHR av att organisationen ännu inte har lyckats vända vikande medlemssiffror.
Rasmus Isaksson medger att det finns en utbredd oro för medlemsutvecklingen inom organisationen. I början av året lanserades en handlingsplan för att vända utvecklingen, men hittills finns inga siffror som visar på en förbättring. I förslaget till nytt program sätter styrelsen upp målet att alla avdelningar ska öka sitt medlemsantal med tio procent till nästa förbundsmöte.
– Nu jobbar vi ganska hårt med den frågan och jag tror att de förslag vi lägger nu i kombination med de strategier vi jobbar med kommer att ge resultat under nästa period, säger Rasmus Isaksson.
DHRs förbundsmöte startar i Stockholm på fredag 20 oktober och avslutas på söndag.