Icke-medborgare kan bli utan flera ersättningar

Den nya regeringen ska utreda skärpta krav för nyanländas rätt till bland annat assistansersättning och merkostnadsersättning.

Den överenskommelse som de fyra högerpartierna presenterade idag (dokumentet som de själva kallar Tidöavtalet) innehåller bland annat en ny modell för kvalificering till olika sociala förmåner och bidrag för personer som flyttar till Sverige. 

En utredning ska utveckla modellen med målet att en person som är nyanländ i Sverige inte omedelbart får tillgång till alla sociala förmåner och bidrag. Istället ska personen gradvis kunna kvalificera sig för att få del av förmånerna. Det ska dock inte räcka med att vara bosatt i Sverige en viss tid. Enligt överenskommelsen ska kvalificeringen vara resultatet av egen ansträngning.

»Kvalificering ska ske i takt med att man jobbar, betalar skatt och har permanent och laglig bosättning i Sverige.«, skriver SD, M, KD och L i avtalet. 

Utredningen ska även undersöka om det är möjligt enligt EU-rätten att låta medborgarskap i Sverige eller annan EES-stat ligga till grund för kvalificeringen. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Syftet med förändringen är att »minska sådana tilldragningsfaktorer som kan knytas till välfärd och ekonomiska villkor«

Förutom assistansersättning enligt lagen om assistansersättning och merkostnadsersättning ska utredningen undersöka skärpt kvalificering för omvårdnasbidrag, barnbidrag, föräldrapenning och flerbarnstillägg. Listan över olika bidrag och förmåner kan dock komma att bli längre, skriver SD, M, KD och L i dokumentet.