Hyresvärdar kan få bostadsanpassningsbidrag

Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan komma att få bostadsanpassningsbidrag för att förbättra tillgängligheten i allmänna utrymmen. Det föreslår Boverket.

Ett trapphus i ett flerfamiljshus
Foto: Mikael Altemark (Flickr CC BY 2.0)

Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan komma att få bostadsanpassningsbidrag för att förbättra tillgängligheten i allmänna utrymmen. Det föreslår Boverket som lämnat ett lagförslag till regeringen.
Förutsättningen är att en boende som har rätt till anpassningsbidrag avstår detta till fastighetsägaren. Till skillnad från dagens situation blir det fastighetsägaren som blir ägare till bostadsanpassningen istället för den boende.
Den föreslagna ändringen öppnar för att fastighetsägare använder bidraget för att genomföra mer generella lösningar av otillgängligheten. Till exempel kan ett bidrag till en aluminiumramp till en entré i ett flerbostadshus användas som en delfinansiering för en större ombyggnation med markarbeten och hårdgörning, skriver Boverket.
Enligt dagens regler lämnas bidrag endast för individuell anpassning. Det gäller även om anpassningen görs i ett trapphus i ett flerbostadshus eller i anslutning till entréer eller andra gemensamma utrymmen. Det innebär att den enskilde blir ägare till installationer som görs i allmänna utrymmen vilket har fört med sig vissa problem. Bland annat är det inte självklart att andra boende kan använda installationerna, även om de har behov, och det finns också frågetecken kring underhåll och skötsel.
Boverket föreslår också att kommunerna istället för kontantbidrag till bostadsanpassning ska kunna erbjuda begagnad utrustning eller ett komplett åtagande från kommunen att utföra anpassningen. För att detta ska bli aktuellt måste dock den bidragsberättigade acceptera en sådan lösning.