Hur maxar man tillgängligheten?

Sveriges mest tillgängliga teaterföreställning kallar de den. Men hur tillgängligt är det? Johan Seige driver projektet och har skrivit musiken till Riv murarna.

Svartvitt porträtt av Johan Seige
Johan Seige är projektledare och kompositör. (Foto: Linnea Grimstedt/Funki4D)

Sveriges mest tillgängliga teaterföreställning kallar de den. Men hur tillgängligt är det?
Johan Seige driver projektet och har skrivit musiken till Riv murarna.

– Föreställningen är ju fantastiskt tillgänglig eftersom att vi egentligen har lagt mer fokus på tillgängligheten än på själva teatern. Det är ju det vi jobbar med och vi kommer ju ge ut en informationsbok som riktar sig till teaterföreningar och andra som ska skapa en föreställning eller konsert om vad man ska tänka på för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor.
– Man kan komma i rullstol eller som synskadad och inte mötas av några hinder. Det ska gå enkelt, du ska inte behöva böka för att komma in i lokalen, vilket man oftast behöver göra. Tillgänglighet är ju sådan. Är den fullkomlig så märks den inte, då är den bara där.
Vilka hinder har ni jobbat bort?
– Vi har jobbat mycket med entréer, man ska slippa gå in via lastkajen om man sitter i rullstol, man ska kunna sitta i princip var som helst i lokalen om man sitter i rullstol och ändå uppleva föreställningen. Alla lokaler ska ha hörslingor.
Hur har tillgänglighetsambitionen påverkat den konstnärliga processen?
– Från första början har min tanke varit: Hur kan jag som blind sitta bredvid en döv person och få på ett ungefär samma upplevelse. Utan teckenspråk och syntolk. Om en skådespelare smäller handen i bordet, då ser de och jag hör vad som händer. För personer med synnedsättning har vi peruker i skarpa färger på skådespelarna och allt på scenen är skarpt. Vi har också skapat lösningar, som att en person som rullar runt i rullstol har en litet ”smatterband” för att det ska höras att hon rör sig så att jag som synskadad kan hänga med.
Under 2017 besöker Funk i 4D åtta städer runt om i Sverige. Förutom föreställningen Riv murarna blir det standup och seminarier om tillgänglighet i samarbete med den lokala funktionshinderrörelsen, och det ska vara fokuserat på handling, säger Johan Seige.
– Vi ska inte bara ha en semniariegrupp som sitter och pratar i en timma och sedan går därifrån. Vi vill verkligen komma fram till olika punkter som man gå till kommunpolitikerna, tjänstemännen eller upphandlarna och säga att det här är vad vi behöver. Allting ska nå någonstans och ha ett syfte. Vi ska inte skapa ett utrymme där folk får kräkas på det de inte tycker fungerar i sin stad utan vi vill att de ska göra något åt det.
Funk i 4Ds föreställning Riv murarna har premiär i Västerås den 9 mars med seminarier dagen innan.
Mer info på www.funki4d.se