Hon vill sprida kunskap om diskriminering

Kunskapen är för låg om diskriminering på grund av funktionsnedsättning, anser Annika Jyrwall Åkerberg. Nu har hon skrivit en bok för att sprida ljus i mörkret och få fler att använda lagarna.

Annika Jyrwall Åkerberg framför en husfasad
Annika Jyrwall Åkerberg (foto: Albert Martinsson)

Kunskapen är för låg om diskriminering på grund av funktionsnedsättning, anser Annika Jyrwall Åkerberg. Därför har hon skrivit en bok för att sprida ljus i mörkret och få fler att använda lagarna.
Den svenska lagstiftningen mot diskriminering är mer långtgående än många känner till. Ändå är diskrimineringsperspektivet förvånansvärt oanvänt i domstolarna. Detta vill Juristen Annika Jyrwall Åkerberg ändra på. I sin nya bok gör hon en genomgång av hur lagstiftningen fungerar och hur internationella konventioner kan användas i svenska domstolar. Allt skrivet med ett funktionshinderperspektiv.
– Det är en handbok i svenska och europeiska diskrimineringslagar med tillhörande rättsfall i relation till människor med funktionsnedsättning. Jag vill se det som ett uppslagsverk där alla som är intresserade kan se vilka lagar vi har och vad lagarna säger i relation till människor med funktionsnedsättning, säger Annika Jyrwall Åkerberg.
Målgruppen för boken är jurister, ombudsmän inom funktionshinderrörelsen och enskilda som vill veta mer om vad lagarna säger och lära sig hur de kan användas. Annika Jyrwall Åkerberg, som tidigare bland annat har skrivit alternativrapporter till FN för funktionshinderrörelsens räkning, menar att behovet av mer kunskap är enormt.
– Ganska många känner nog till diskrimineringslagen men jag tror inte att lika många känner till att även Europakonventionnen är svensk lag. De två lagarna i kombination omfattar en majoritet av FN-konventionens olika rättighetsområden.
– Vi är vana vid att arbeta ur ett rättighetsperspektiv men vi har ingen erfarenhet av att jobba med frågorna ur ett diskrimineringsperspektiv.
Under arbetet med boken har hon gått igenom stora mängder rättsfall och kan konstatera att diskrimineringsperspektivet sällan används i domstolarna.
– När det gäller människor med funktionsnedsättning är det mer eller mindre obefintligt. Det måste börja drivas frågor ur andra perspektiv. Människor med funktionsnedsättning har många gånger sina rättigheter men får dem inte tillgodosedda. Det kan vara diskriminerande orsaker som ligger bakom, säger Annika Jyrwall Åkerberg.
 
Boken Diskriminering på grund av funktionsnedsättning är utgiven på CKM Förlag.