Höjd åldersgräns för assistansersättning och bilstöd

Den övre åldersgränsen för flera statliga ersättningar höjs vid årsskiftet.

Idag är det möjligt att ansöka om assistansersättning fram till dagen innan man fyller 65 år. Men vid årsskiftet blir det ändring på det. Då höjs pensionsåldern i Sverige med ett år, från 65 till 66 år. Som en effekt av detta ändras även den övre åldersgränsen för assistansersättning och flera andra ersättningar, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande. 

Efter årskiftet bli det följaktligen möjligt att ansöka om assistansersättning fram till dagen innan man fyller 66 år. Lika länge kan den som redan har ersättning ansöka om ökat antal timmar från Försäkringskassan. 

Förutom assistansersättning höjs åldersgränsen även för bilstöd och bidrag till arbetshjälpmedel. Inom bilstödet blir det möjligt för den som behöver bilen för att försörja sig genom arbete att ansöka om bilstöd fram tills dess att man fyller 66 år vilket är ett år längre än idag. Däremot kan den som har fyllt 65 år under 2002 inte få bilstöd under 2023 trots att man är under 66 år.

När det gäller bidrag till arbetshjälpmedel blir det efter årskiftet möjligt att få bidraget fram tills dess att man fyller 69 år. Idag är åldersgränsen 68 år. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Dessutom ändras åldersgränsen för merkostnadsersättning. Höjningen påverkar inte den som redan har merkostnadsersättning. Däremot blir det efter årskiftet möjligt för personer som har fyllt 66 år att ansöka om merkostnadsersättning om funktionsnedsättningen och merkostnaderna fanns innan 66-årsdagen.