Högre tak för lönebidraget

Regeringen höjer taket för lönebidraget och offentligt skyddat arbete. Från årskiftet kan bidraget baseras på löner upp till 20 000 kronor i månaden.

Sedlar i valörerna 20, 50 , 100 och 200 ligger i en solfjädersform på ett vitt underlag
(Foto:Adobe Stock)

Regeringen höjer taket för lönebidraget och offentligt skyddat arbete. Från årskiftet kan bidraget baseras på löner upp till 20 000 kronor i månaden.

Höjningen är tredje steget på tre år i regeringens plan för att jämställa villkoren för de olika lönesubventioner som staten erbjuder. Senaste höjningen skedde i våras då taket sattes till 19 100 kronor.

Förhoppningen är ett högre tak ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att få jobb. Bland annat genom att yrken med högre lönenivåer kan bli mer tillgängliga för den som har en lönesubvention. 

Ett annat motiv för höjningen är att jämställa olika typer av lönesubventioner. Efter höjningen blir taket det samma för lönesubventionerna lönebidrag, introduktionsjobb, extratjänster och nystartsjobb.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Idag har drygt 70 000 personer någon form av lönebidrag eller offentligt skyddad anställning. 

Fakta Lönebidrag

Det finns tre former av lönebidrag:
1. Lönebidrag för utveckling i anställning
Bidraget ska göra det möjligt att pröva ett yrke elle gå en utbildning.
2. Lönebidrag för anställning
Bidraget till att anpassa arbete och arbetsplats för en anställd.
3. Lönebidrag för trygghet i anställning
Långvarigt lönestöd för att en anställd ska kunna behålla sitt jobb.
(Källa: Arbetsförmedlingen)