»Historien händer hela tiden«

I 30 år har Handikapphistoriska föreningen (HHF) jobbat för att synliggöra de historiska villkoren för människor med funktionsnedsättning. Claes G Olsson har varit med från starten.

Porträtt av Claes G Olsson
Claes G Olsson är vice ordförande i 30-årsjubilerande Handikapphistoriska föreningen. (Foto: Umeå universitet)

I 30 år har Handikapphistoriska föreningen (HHF) jobbat för att synliggöra de historiska villkoren för människor med funktionsnedsättning. Claes G Olsson har varit med från starten.
H istorien är en del av vårt arv. Vi står på historiens grund hela tiden och det har med vår identitet att göra. Det är väldigt viktigt för identiteten att man känner till historien och kan se vilka förändringar som äger rum i samhället, säger Claes G Olsson som idag är vice ordförande i organisationen som bildades 1987.
1980-talet var en period där många föreningar och folkrörelser började intressera sig för sin egen historia. Gräv där du står var ett motto för en rörelse som också spred sig till funktionshinderrörelsen.
– Målsättningen var att öka kunskapen om tidigare generationers levnadsvillkor. Avvecklingen av de stora institutionerna hade börjat men historien var tämligen okänd. Vi ville lyfta fram det här och synliggöra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och vad samhället har gjort och inte gjort genom historien.
Arbetet har bland annat inriktats på att öka kunskapen och intresset för frågorna hos muséer och forskare. Men också om att öka förståelsen för historiens inverkan på samtiden och framtiden.
– Utvecklingen följer ingen rak linje, ibland går det bakåt, som nu inom LSS, men i huvudsak går det framåt. LSS är ju en fantastisk tillgång. Det räcker att gå tillbaka några årtionden så ser man skillnaden. Det är viktigt att vara medveten om det. Historien händer hela tiden, det som hände för fyrtio år sedan har en stor betydelse för hur det ser ut idag.
2 december firar HHF sitt 30-årsjubileum med en seminariedag i Stockholm.