HFD: Fel att neka retroaktivt stöd till personlig assistans 

En kommun kan inte säga nej till retroaktivt stöd till personlig assistans, även om vissa uppgifter saknas. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast i en färsk dom.

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska assistansanordnare lämna en rad uppgifter till sin kommun om den person som arbetar som personlig assistent. Kommunen ska veta om assistenten är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med assistansanvändaren. Likaså ska anordnaren berätta om assistenten har fyllt 18 år och om denne är bosatt inom eller utanför EES-området.

Uppgifterna ska lämnas innan assistansen börjar utföras och vid ändrade förhållanden.

I ett aktuellt fall har HFD har prövat om kommunen har rätt att neka utbetalning av retroaktivt ekonomiskt stöd till personlig assistans om anordnaren inte har lämnat uppgifter om assistenten innan assistansen har påbörjats. Det handlar om en kommun som i november 2018 beviljade en person ersättning för personlig assistans. Efter beslutet begärde personen retroaktivt stöd till personlig assistans från och med 1 juli 2018. Enligt lagen kan sådan ersättning ges, men kommunen sade nej med motivet att anordnaren inte hade lämnat någon information om assistenten innan 1 juli. 

HFD pekar dock på att lagen inte innehåller något krav på att lämna uppgifter om assistenten när ansökan görs hos kommunen, enligt LSS. Kravet på uppgiftslämning under ansökningstiden gäller bara för ansökningar om assistansersättning hos Försäkringskassan.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

I sitt avgörande (Mål: 2143-21) ger HFD därför användaren rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans som uppkommit under den aktuella perioden.