Hemtjänsten ökar när assistansen dras in

På fyra år har antalet hemtjänstanvändare under 65 ökat med över 40 procent.

Antalet hemtjänstanvändare under 65 år har ökat kraftigt de senaste åren. Mellan 2010 och 2014 är ökningen över 40 procent, visar siffror från Socialstyrelsen.
Myndighetens senaste lägesrapport visar att 21 500 personer med funktionsnedsättning under 65 år hade hemtjänstinsatser 2014. Det kan jämföras med 15 130 personer 2010. Under perioden har även antalet beviljade hemtjänsttimmar ökat. Socialstyrelsen skriver att en viss del av  ökningen troligen kan förklaras av att vissa personer som fått sin assistansersättning indragen av Försäkringskassan i stället får hemtjänst.
Socialstyrelsens siffror visar också att andelen personer som väljer bort kommunala utförare i hemtjänsts fortsätter att öka. I oktober 2014 utfördes ungefär en tredjedel av den utförda hemtjänsten av andra aktörer än kommunerna.
En effekt av att fler hänvisas till hemtjänsten är att kommunernas kostnader för hemtjänst och bondestöd till personer med funktionsnedsättning under 65 år har ökat med 57 procent mellan 2010 och 2014.