Hårdare krav på privat hemtjänst

Det ska krävas tillstånd för att bedriva företag inom hemtjänsten föreslår en statlig utredning. Branschorganisationen vill att samma krav ställs på kommunerna.

Det ska krävas tillstånd för att bedriva företag inom hemtjänsten föreslår en statlig utredning. Branschorganisationen vill att samma krav ställs på kommunerna.
Det ska ställas krav på insikt, erfarenhet och lämplighet för att få bedriva tillståndspliktig verksamhet inom välfärdssektorn. Det föreslår den statliga ägarprövningsutredningen som presenteras idag.
Aktörer som är olämpliga på grund av exempelvis brottslighet eller bristande insikt och erfarenhet uteslutas innan de etablerar sig på marknaden, skriver utredaren Cristina Eriksson Stephansson i en debattartikel i Svenska dagbladet.
Utredningen föreslår att kraven ska riktas mot fristående skolor och förskolor och privata utförare inom socialtjänsten. Krav på tillstånd ska även införas för hemtjänsten.
”Det är rimligt att kraven för att bedriva välfärdsverksamhet åtminstone är lika höga som för att till exempel bedriva bevakningsverksamhet eller för att servera alkohol.”, skriver Cristina Eriksson Stephansson.
Ambitionen att hindra olämpliga aktörer välkomnas av branschorganisationen Vårdföretagarna. Men de uttrycker samtidigt oro för att nya krav reser för höga trösklar för små företag.
Vårdföretagarna vill också att det införs krav på tillstånd för kommunernas verksamhet.
– Den största delen av all omsorg utförs trots allt av kommunerna. Kommunala och privata omsorgsgivare måste behandlas lika, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna i ett pressmeddelande.