Här blir det lättare att hantera Försäkringskassan

Personer som har många olika stöd från Försäkringskassan ska få hjälp med samordning. På åtta orter lanserar nu myndigheten särskilda kontaktpersoner.

Personer som har många olika stöd från Försäkringskassan ska få hjälp med samordning. På åtta orter lanserar nu myndigheten särskilda kontaktpersoner. 
Vårdbidrag, assistansersättning, handikappersättning och bilstöd är några ersättningar som är vardag för många som har funktionsnedsättning. Men att administrera flera olika stöd från Försäkringskassan kan vara en krävande uppgift för en privatperson, menar myndigheten som nu lanserar en ny tjänst tänkt att underlätta för .
På åtta orter i landet erbjuds de som har störst behov av stöd en kontaktperson med ansvar för att samordna alla kontakter med Försäkringskassan. Enligt myndigheten har mer än hälften av dem som har en ersättning på grund av sin funktionsnedsättning också andra ersättningar och därmed många kontakter med olika handläggare.
Kontaktpersonen ska inte nödvändigtvis vara expert på alla sakområden men ska ha kännedom om de ärenden som personen har och kunna ta fram den information som behövs. Kontaktpersonen ska även ge information om andra stöd som kan vara lämpliga att söka.
Tjänsten riktas även till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. En grupp där det länge har efterfrågats stöd för samordning även för insatser från andra myndigheter.
Här är orterna som erbjuder den nya tjänsten:
Mora
Borlänge
Karlskoga
Karlstad
Skövde
Trollhättan
Uddevalla
Örebro