Här är tillgänglighet helt centralt

Utmaningen att leva tillsammans är temat för en ny utställning på Världskulturmuseet i Göteborg. Här blandas svåra frågor med lek och kreativitet i en miljö där tillgänglighet har varit utgångspunkt.

Bild från interiören på utställningen på Världskulturmuseet. Tre personer, varav en i rullstol, står på en plattform och skådar ut över ett rum med färgglada installationer.
Utkiksplatsen på ”berget” kan besökas av alla. (Foto: Anja Sjögren/Världskulturmuseet)

Utmaningen att leva tillsammans är temat för en ny utställning på Världskulturmuseet i Göteborg. Här blandas svåra frågor med lek och kreativitet i en miljö där tillgänglighet har varit utgångspunkt.
– Vi har utgått från de största frågorna som barn har i dag och så har vi låtit dem möta föremål ur våra samlingar. För oss är detta ett sätt att visa att det dels inte är så lätt att leva tillsammans men också stärka viljan att bli nyfiken och kommunicera med andra, trots att man inte tycker samma eller är lika, säger Lena Stammarnäs, utställningsproducent på Världskulturmuseet.
Utställningen, som heter Tillsammans, utspelar sig i ett landskap som ska stimulera till lärande genom lek och fantasi. Här finns grottor, skog och berg där vädret skiftar. Alla besökare tar av sig skorna och upplever utställningen med såväl hela kroppen som med hjärta och hjärna, säger Lena Stammarnäs.
Målgruppen är barn upp till tolv år och ”deras vuxna”.
– Vi säger att det är en barnutställning men vi tror att vuxna också är intresserade av de här ämnena som är ganska tidlösa.
Inför utställningen har museet jobbat med fokusgrupper med barn upp till tolv år och i vissa fall deras familjer. Barnen har berättat om sina tankar och funderingar och lämnat önskemål till utställningsproducenterna. De har tagit del av berättelser och föremål och gett feedback på aktiviteter och idéer.
Gruppernas arbete kokades ner till sju delteman som återspeglas i utställningen. Det handlar bland annat om att passa in, bo ihop, bråka och bli sams.
– Det handlar både om oro för att duga eller passa in och om separationer på lång och kort sikt, men också om lek och kreativitet, säger Lena Stammarnäs.
Totalt finns tusen föremål i utställningen, från jordens alla hörn. Varje föremål är kopplat till en berättelse. Hur kopplingen ser ut varierar. På vissa ställen är det uppenbart medan det är mer symboliskt på andra.
– I tre fall har vi låtit en skulptör göra tre stora lekskulpturer av föremålen fast uppförstorade så att man kan klättra upp och krypa in i dem. Ytterligare andra föremål finns i en mörk grotta där man känner och lyssnar på dem snarare än att använda synen.
Att utställningen skulle göras tillgänglig för besökare i rullstol eller personer med läs- och skrivsvårigheter var ett beslut som museet tog tidigt. Målsättningen är att så många som möjligt ska kunna ta del av den utifrån sina förutsättningar. Ett exempel finner man i den del av utställningen som heter Dansa. Där, i en glänta i skogen, finns en dansjukebox där besökarna får lära sig danssteg från tolv olika danser. Instruktionsvideon som visas på en skärm har museet spelat in tillsammans danskompaniet Spinn som både har dansare som använder rullstol och dansare som inte göra det. Lena Stammarnäs menar att det åskådliggör hela tänket med utställningen, att se och hantera skillnader.
– Det är det som är hela utmaningen. Det kan vara globala skillnader, kulturella skillnader eller normer som det handlar om.
Utställningen Tillsammans visas på Världskulturmuseet i Göteborg. Målgruppen är barn upp till tolv år och deras vuxna. Utställningen är den första basutställning på museet och räknas stå i tio år.