Han blir ny direktör för MR-institutet

Fredrik Malmberg blir ny direktör för Institutet för mänskliga rättigheter.

Institutet, som startade sitt arbete i januari i år, har som uppgift att främja och skydda säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Enligt lagen ska institutet vara oberoende gentemot regeringen i enlighet med de så kallade Parisprinciperna.  

Porträtt av Fredrik Malmberg.
Fredrik Malmberg. Foto: Jannice Thelander

Bland uppgifterna finns också ett särskilt uppdrag för att främja, skydda och övervaka genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Fredrik Malmberg har erfarenhet av att arbeta med rättigheter för personer med funktionsnedsättning genom sitt nuvarande jobb som generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten. Tidigare har han även varit barnombudsman. Han tillträder sin nya tjänst i januari.