Guiderna inför valet

För den som fortfarande är osäker inför valet på söndag finns det flera partienkäter på nätet för den som vill veta hur partierna själva presenterar sin funktionshinderpolitik.

Valsedlar från olika partier hett ställ vid en vallokal
Dags att välja.

För den som fortfarande är osäker inför valet på söndag finns det flera partienkäter på nätet för den som vill veta hur partierna själva presenterar sin funktionshinderpolitik.
Liberalerna toppade listan när Funktionsrätt Sverige rankade partierna för några veckor sedan. Inför valet på söndag har organisationen ställt 15 frågor till de åtta riksdagspartierna. Det handlar bland annat om LSS och hur den personliga assistansen ska hanteras i framtiden, men också om partierna höja garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen, införa patienträttigheter i lagstiftningen eller indexreglera bidragen till funktionshinderrörelsen. 
Funktionsrätt Sverige har även utvärderat hur partierna har agerat under den här mandatperioden baserat på vilka löften de gav inför förra valet. 
Sammantaget har organisationen vägt samman svaren på frågorna och utvärderingen i en ranking av de olika partiernas funktionshinderpolitik. Högst poäng i rankingen får Liberalerna som har svarat ja på tio av de femton frågorna. Bland annat säger partiet att de vill ge större möjligheter till rättshjälp när det handlar om rätten till stöd enligt LSS eller socialtjänstlagen och att de vill ta fram en plan för en inkluderande skola i enlighet med FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Trots att L säger ja till många av förslagen manar ändå Funktionsrätt Sverige till viss försiktighet när det gäller förtroendet för partiets politik. I utvärderingen av den här mandatperioden får L bara ett halvdant betyg.
Större förtroende har Funktionsrätt Sverige för Vänsterpartiet som rankas som näst bäst av partierna. V säger ja till nio av Funktionsrätt Sveriges förslag och har dessutom varit bäst på att uppfylla sina löften från förra valrörelsen, menar organisationen. Inför nästa mandatperiod har partiet också lagt fram förslag om att införa ett högkostnadsskydd i tandvården.
Hela utvärderingen med frågor och svar från åtta partier hittar du här.
Frågat partier har även DHR gjort. Organisationen har ställt fem öppna frågor om bland annat arbetsmarknad, bostäder och bilstöd till sju av riksdagens partier samt till feministiskt initiativ. Här får vi bland annat veta att Kristdemokraterna ser ett utbyggt Samhall som en lösning på den svåra situationen på arbetsmarknaden som många med funktionsnedsättning befinner sig i och att Miljöpartiet vill gå vidare med flexjobb trots att den utredning som regeringen tillsatt i frågan inte lade fram något sådant förslag.
DHR har inte rankat eller kommenterat svaren från partierna men samtliga svar finns att läsa på organisationens hemsida.
Även DHR i Stockholms län har ställt frågor till partierna. Utgångspunkten är FN-konventionens artikel 19 som slår fast rätten till ett självständigt liv och att delta i samhället. Konkret ställer organisationen frågor om personlig assistans, ekonomi bostäder. Svaren är långa avslöjar bland annat att Kristdemokraterna vill avskaffa måttstandarder för bostäder och istället skapa en fond som ska finansiera individuell tillgängliganpassning och att Moderaterna i huvudstaden utgår från begreppet universell utformning när de lägger fram sina förslag.
› Här finns alla svar på DHR Stockholms läns frågor