Läroböcker speglar inte verkligheten

Hur skildras personer med funktionsnedsättning i läroböcker? Mestadels syns de inte alls, visar ny forskning. 

Glada skolbarn i 10-årsåldern samlas runt en bänk med skolböcker.
Grundskolans läromedel ger ingen rättvisande bild av den mänskliga mångfalden. (Foto: Andrey Kiselev/Adobe Stock)

Hur skildras personer med funktionsnedsättning i läroböcker? Mestadels syns de inte alls, visar ny forskning. 
Porträtt av Monica Reichenberg
Monica Reichenberg är professor i allmän didaktik vid Göteborgs universitet. (Foto: Mattias Pettersson)

Läroböcker ska ge barn en bild av samhället. Men i grundskolans läroböcker finns personer med funktionsnedsättning oftast inte med. Det visar en ny undersökning som Monica Reichenberg, professor i allmän didaktik vid Göteborgs universitet har gjort.
– Det tycker jag är jätteproblematiskt, för vi har ju en politik som vill att alla ska vara delaktiga i samhället. Då ska man förmedla en sådan bild som visar på möjligheter att deltaga så att personer som har funktionsnedsättning ska känna igen sig. Det måste vara väldigt nedslående om man bara ser att det här är passiva människor, säger Monica Reichenberg.
När personer med funktionsnedsättning väl skildras i läroböckerna tillhör de den svenska majoritetsbefolkningen. Invandrare med funktionsnedsättning syns inte till.
Monica Reichenberg har tittat på läroböcker i historia, biologi, religions- och samhällskunskap. Drygt 6300 sidor har analyserats för att få en bild av hur människor med funktionsnedsättning representeras i läroböcker med hänsyn till typ av funktionsnedsättning, ålder, etnicitet och aktivt deltagande i samhället. Mindre än hälften av läroböckerna framställer personerna som aktiva samhällsdeltagare.
Den här bilden som du har sett – vad får den för konsekvenser?  
– Det är svårt att uttala sig om, svarar Monica Reichenberg men jag tycker att det är väldigt olyckligt eftersom alla ska räknas som fullvärdiga medborgare. En positiv bild är nu till exempel när man ser att människor samlas för att protestera mot förändringar inom LSS och personlig assistans. Det är aktiva människor som demonstrerar och går ut på gator. En sådan bild skulle läroböckerna kunna förmedla i större utsträckning.
Varför tycker du att det är viktigt att hålla kolla på hur man skildrar människor med funktionsnedsättningar?
– Därför att barn och ungdomar läser om funktionsnedsättningar för kanske första gången och om de får en bild av funktionsnedsatta som passiva så är det den bilden de bär med sig. Det är viktigt att de istället får med sig en bild av människor som är aktiva och kan. Som tar sig över hinder.