Goda tider går arbetslösa med funktionsnedsättning förbi

Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden gör ingen märkbar skillnad för personer med funktionsnedsättning. Trots goda tider ligger såväl sysselsättningsgrad som arbetslöshet kvar på samma nivåer.

En man sitter i rullstol och arbetar vid en bänk i nån slags teknisk produktion eller repartionsverkstad.
Personer med funktionsnedsättning halkar efter i arbetslivet. (Foto: Industrieblick/Adobe Stock)

Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden gör ingen märkbar skillnad för personer med funktionsnedsättning. Trots goda tider ligger såväl sysselsättningsgrad som arbetslöshet kvar på samma nivåer. 

De senaste åren har sysselsättningsgraden ökat markant i befolkningen i stort.  2013 hade 76 procent av alla mellan 16 och 64 år sysselsättning, förra året var motsvarande siffra 80 procent. 

Den positiva utvecklingen märks dock inte för personer med funktionsnedsättning. Nya siffror från Arbetsförmedlingen och SCB visar att bara 64 procent av gruppen hade sysselsättning förra året, en nivå som inte har förändrats nämnvärt sedan 2013. 

Bland de som uppger att de har nedsatt arbetsförmåga är sysselsättningsgraden något lägre. 2018 hade 60 procent sysselsättning. Siffran är en lite högre än tidigare år, men ökningen är inte statistiskt säkerställd. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Samma utveckling kan ses när man mäter arbetslösheten. För personer med funktionsnedsättning har den sedan flera år tillbaka legat stabilt en bit över den för befolkningen i stort. 2018 var arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning 11 procent medan den för övriga i befolkningen bara var 6 procent.