Funktionsrätt kräver dubblade bidrag

Statsbidragen till funktionshinderrörelsen har urholkats under lång tid. Nu kräver Funktionsrätt Sverige mer pengar från staten.

Den totala summan som staten ger i bidrag till funktionshinderrörelsen har bara räknats upp vid ett tillfälle sedan 2008, skriver företrädare för Funktionsrätt Sverige i en debattartikel i Altinget. Under tiden har löner och andra omkostnader ökat betydligt mer. Dessutom har nya funktionshinderorganisationer tillkommit vilket innebär att fler ska dela på samma summa. 

Funktionsrätt Sverige kräver därför att staten fördubblar det samlade statsbidrag till funktionshinderrörelsen. Det skulle innebära att bidragets värde återställs till samma nivå som det hade är 2000. Dessutom vill man att bidraget framgent räknas upp med inflationen och att staten tillför nya pengar när nya organisationer kvalar in i bidragssystemet.