Fp kan skärpa tillgänglighetskraven

Slopat undantag för småföretagare och hårdare krav på skolor är några förslag till Folkpartiets landsmöte som inleds idag.

Maia Joahnsson sitter vid bord i vit kofta och halsduk.
Maria Johansson (FP)

Slopat undantag för småföretagare och hårdare krav på skolor är några förslag till Folkpartiets landsmöte som inleds idag.
Landsmötet ska ta ställning till några konkreta förslag till förändrad funktionshinderpolitik. Förslagen kommerfrån partiets arbetsgrupp för en förnyad funktionshinderpolitik och får stöd från partiledningen.
Det handlar dels om att ta bort undantaget i diskrimineringslagen för företag med färre än tio anställda. Bestämmelsen är en av de mer kritiserade delarna av den lagskärpning som trädde kraft vid årsskiftet och som bland annat innebär att många mindre butiker och kaféer inte omfattas av diskrimineringsförbudet.
Folkpartiet föreslås också driva linjen att alla skolor, kommunala och fristånde, ska leva upp till vissa tillgänglighetskrav.
Dessutom kan partiet komma att driva linjen att delaktighet i samhällslivet, som till exempel arbete, studier och föräldraskap, ska anses vara grundläggande behov för personlig assistans
I en debattartikel i Dagens samhälle skriver Maria Johansson och Bengt Westerberg, som båda ingår i Folkpartiets arbetsgrupp för en förnyad funktionshinderpolitik, att partiet ska återta ledartröjan i funktonishinderpolitiken.
”Funktionshinderpolitik handlar om att möjliggöra och säkerställa självständighet och självbestämmande”, skriver de båda folkpartisterna.