Fossilfri färdtjänst kräver ändrade regler

Om inte viktgränsen för B-körkort höjs kommer bussar i färdtjänst och sjukresor att även fortsättningsvis behövs köras på fossila bränslen, menar branschdebattörer.

Elektrifieringen av fordonsflottan innebär att utsläppen av koldioxid minskar. Men det medför också att fordonen blir tyngre till följd av vikten på batterier. För den typ av bussar som används inom färdtjänst och sjukresor kan detta innebära att fordonen inte längre kan köra med B-körkort. 

I en debattartikel i Aktuell hållbarhet kräver därför flera företrädare för taxi- och kollektivtrafikbranschen tillsammans med DHR Stockholm att viktgränsen för B-körkort höjs från 3,5 tin till 4,25 ton. 

Redan i dag råder brist på taxichaufförer med B-behörighet och en  ännu större brist på chaufförer med C-behörighet. Om gränsen inte höjs riskerar det att leda till längre väntetider eller att färdtjänsten inte kan möta efterfrågan. 

»Om dessa transporter inte får framföras med B-körkort i framtiden riskerar det att leda till att dessa transporter fortsatt kommer att utföras med fordon som drivs av fossila drivmedel.«, skriver debattörerna i artikeln.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!