Förvaltningsrätten ändrar många beslut om personlig assistans 

I nästan vart fjärde överklagat ärende gör förvaltningsdomstolarna en annan bedömning än Försäkringskassan.

Enligt en intern rapport, som Sveriges Radio rapporterar om, ändrade förvaltningsdomstolarna under förra året nästan 23 procent av Försäkringskassans beslut om personlig assistans. 

Framförallt handlar det om att Försäkringskassan är hårdare än domstolarna i bedömningen av de medicinska underlagen, uppger Sverige Radio. Det kan till exempel handla om hur man bedömer behovet av hjälp i samband med måltider. 

I rapporten har Försäkringskassan analyserat 143 domar från 2021. Flera av dessa har överklagats till kammarrätten. Därför vill Försäkringskassan avvakta utfallet där innan myndigheten fattar beslut om att ändra sina bedömningar, uppger verksamhetschefen Ingeborg Watz Forslund för Sveriges Radio.