Fortsatt undantag när reseavdraget försvinner

Personer med funktionsnedsättning kan få fortsatta undantag när avdraget för arbetsresor förändras. Men för vissa innebär förslaget höjd skatt.

Avdraget för arbetsresor ska försvinna.  Istället ska en skattereduktion införas med nya beräkningsgrunder för avstånd och trafikslag. De föreslås i  en promemoria som regeringen har skickat på remiss. 

Enligt förslagen kommer det nya systemet att innebära höjd skatt för många bilister, samtidigt som antalet personer som får del av förmånen ökar. 

Precis som idag ska dock personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning är tvungna att använda egen bil eller förmånsbil få rätt till skattereduktion för skäliga utgifter för arbetsresor.

Enligt promemorian ska utgångspunkten vara att »den skattskyldige får skattereduktion för de verkliga bilkostnaderna«. I detta ska även väg-, bro- och färjeavgifter samt parkeringsavgift ingå som en kostnad vid beräkningen av skäliga utgifter för arbetsresor. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Skattereduktionen bör uppgå till 30 procent av den del av underlaget som överstiger 11000 kronor, enligt förslaget. Det innebär att skattelättnaden blir ungefär densamma som med dagens regler för den som har en marginalskatt på 30 procent. För personer med en högre marginalskatt blir dock lättnaden mindre än idag.  

Det nya systemet ska enligt förslaget börja gälla 1 januari 2023.