Fortsatt osäkerhet kring bilstödet

Försäkringskassan skriver ner prognoserna för utbetalningarna av det statliga bilstödet med 37 miljoner kronor.

Man sitter i förarsätet på en bil som körs med handreglage.
Utredningarna av anpassningsbidrag har blivit längre med det nya regelverket. (Foto: Alfa27/Adobe stock)

Försäkringskassan skriver ner prognoserna för utbetalningarna av det statliga bilstödet med 37 miljoner kronor.
Sedan den nya lagstiftningen om bilstöd kom på plats i början av förra året har Försäkringskassans utbetalningar till bilköpare med funktionsnedsättning minskat radikalt. Förra året användes bara lite drygt 60 procent av de pengar som riksdagens anslagit till stödet som ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att köpa och anpassa en bil. 162 miljoner kronor av anslagna 266 miljoner kronor.
Orsaken är enligt Försäkringskassan att de nya reglerna fört med sig förändrade handläggningsrutiner som gör att tiden från ansökan till utbetalat stöd har blivit längre. Försäkringskassan menar också att dröjsmål hosTrafikverket påverkar situationen.
Tidigare i år räknade Försäkringskassan med att handläggningen av bilstödet skulle komma ikapp under 2018 och att årets utbetalningar skulle nå upp till de belopp som riksdagen avsatt. Nu ändrar sig myndigheten och skriver ner prognosen med 37 miljoner kronor till knappt 227 miljoner kronor för helåret.
Enligt Försäkringskassan beror nedskrivningen på fortsatt långa handläggningstider och på att färre ansökte om bilstöd under 2017.
Samtidigt varnar Försäkringskassan för att prognosen är osäker. Under det första kvartalet i år betalades bara 24 miljoner kronor ut i bilstöd vilket är en halvering jämfört med samma period 2017. Det är också oklart om det effektiviseringsarbete som Försäkringskassan och Trafikverket ska genomföra kommer att bli klart i tid och få de effekter som förväntas.