Fortsatt mörkt på arbetsmarknaden

Låg sysselsättning och hög arbetslöshet. Det är fortfarande vardagen för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, visar SCB:s senaste mätning.

Statistiska centralbyrån (SCB) har frågat personer med funktionsnedsättning i åldrarna 16-64 år om deras situation på arbetsmarknaden. Totalt handlar det om drygt tio procent av befolkningen som uppger att de har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Undersökningen visar att lite mer än hälften, 52 procent, har sysselsättning. Men bland den stora majoritet som också uppger att de har nedsatt arbetsförmåga är andelen ännu lägre. Här är det bara 44 procent som har sysselsättning.
I övriga befolkningen är sysselsättningsgraden 81 procent.

SCB:s mätning visar också att arbetslösheten är betydligt högre bland personer med funktionsnedsättning än i befolkningen i övrigt. 2022 var 17 procent arbetslösa jämfört med åtta procent i den övriga befolkningen. Bland de som har nedsatt arbetsförmåga såg läget ännu mörkare ut Här låg arbetslösheten på 20 procent under 2022.

Många med funktionsnedsättning står samtidigt helt utan för arbetskraften. Det betyder att de varken har sysselsättning eller är arbetslösa. 63 procent av alla med funktionsnedsättning ingår i arbetskraften. 55 procent bland de som har nedsatt arbetsförmåga. Det kan jämföras med resten av befolkningen där 88 procent av alla mellan 16 och 64 år ingår i arbetskraften.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

I årets undersökning har SCB gjort en ny avgränsning av vilka som räkans till gruppen personer med funktionsnedsättning. Därför är resultatet inte jämförbart med undersökningar från tidigare år.

Arbetslösa äldre

I åldersgruppen 50-64 år är arbetslösheten tre gånger så hög bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen.
I övriga åldersgrupper är den ungefär dubbelt så hög.
Källa: SCB