Fortfarande vanligt med hinder i vallokalen

Stickprovskontroller visade att många vallokaler fortfarande har långgående brister i tillgängligheten.

En skylt med texten vallokal står bredvid en hög röda och gula ballonger.
Brist på tydlig skyltning som alla kan ta del av är ett vanligt problem i vallokalerna. (Foto: Roland Magnusson/Adobe stock).

Stickprovskontroller visade att många vallokaler fortfarande har långgående brister i tillgängligheten.
Trots att lagen kräver att alla vallokaler ska vara tillgängliga förekom brister vid årets val. Myndigheten för delaktighet (MFD) har med hjälp av tillgänglighetskonsulter gjort stickprov i 25 kommuner runt om i landet. Totalt har konsulterna granskat 88 lokaler för förtidsröstning och 103 vallokaler.
Stickprovskontrollerna visar att det fortfarande är vanligt med fysiska hinder som höga trösklar, dörrar utan dörröppnare och avsaknad av skärmar i lagom höjd för rullstolsanvändare. Det är också vanligt att vallokalerna saknar närliggande på- och avstigningsplats för färdtjänst och parkeringsplatser för rörelsehindrade nära entrén.
– Dessa hinder försvårar för en grupp medborgare som vi vet röstar i lägre utsträckning än andra, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet i ett pressmeddelande.
Förutom de hinder som försvårar själva röstandet pekar MFD på att nära var fjärde av de granskade lokalerna saknar en utrymningsväg som var tydligt skyltad och framkomlig för alla.
Sedan 2015 är det inte längre möjligt för kommunernas att få dispens för otillgängliga vallokaler. MFDs generaldirektör hoppas att valnämnderna tar till sig bristerna och att tillgängligheten blir bättre vid valet till Europaparlamentet i maj nästa år.
– En positiv sak är att många av bristerna är ganska enkla att åtgärda. Tydlig skyltning, kontrastmarkering av trappor och placeringen av valsedlar så alla når dem kräver inga större resurser, bara medvetenhet om väljarnas olika behov och förutsättningar.
SIFFROR Granskade vallokaler
72 procent av lokalerna saknade på- och avstigningsplats för färdtjänst och taxi nära entrén.
67 procent hade trappor där kontrastmarkering saknades på översta och nedersta trappsteget.
52 procent saknade p-plats för personer med nedsatt rörelseförmåga nära entrén.
38 procent saknade skyltar, symboler och texter som var lätta att upptäcka och förstå.
35 procent saknade tillgänglig toalett stor nog för personer som använder eldriven rullstol.
25 procent saknade låg röstningsskärm anpassad för personer som använder rullstol.
25 procent saknade tydligt skyltade utrymningsvägar.
24 procent hade stängda dörrar som inte kunde öppnas med automatisk dörröppnare.
24 procent av lokalerna hade höga trösklar (mer än 2 centimeter).
(Källa MFD)